Aanmelden

De leukste toerrit van Westerwolde

De inschrijving kost 10 euro per persoon.
Dit is inclusief lunch, rallybord en een gezellige dag!
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0360 1434 58 ten name van A.J. Wijnholds onder vermelding van Westerwolde Toerrit.

Oldtimer (ouder dan 40 jaar)Youngtimer (ouder dan 15 jaar)